Kurstillfälle

Afrikanska studier: Litteratur och politik i det samtida Afrika

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:

  • redogöra för och kritiskt reflektera över politiska, kulturella och etiska frågor av betydelse för samtida portugisisk-, fransk-, arabisk-, och engelskspråkiga afrikanska samhällen reflekterad genom litteratur från Afrika
  • problematisera uppfattningar om Afrika och afrikanskhet mot bakgrund av textanalytiska övningar
  • diskutera, ur ett teoretiskt och kritiskt grundat perspektiv, komplexiteten i formandet och utvecklandet av nationella och kulturella identiteter i afrikanska samhällen
  • argumentera klart och övertygande för sin analys av afrikanska samhällen så som de framställs i litteraturen samt redovisa och värdera andras liknande analyser
  • på ändamålsenlig engelska kommunicera sin förståelse av nyckelfrågor gällande afrikanska samhällen och litteratur både i skriftliga och muntliga arbeten.

Poäng:
7 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TR7
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v5, 2017 - v15, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AS3009

Ansök