Kurstillfälle

Världslitteratur på engelska

Kursen behandlar världslitteratur på engelska sedan 1960-talet. Den består av fördjupade studier av ett urval representativa verk från t.ex. Australien, Indien, Karibien, Nya Zealand och Kanada, som har påverkats av de komplexa processerna kolonialism och postkolonialism. Dessa verk analyseras med utgångspunkt i samtida litteratur- och kulturvetenskapliga teoribildningar, i synnerhet de som fokuserar på hybriditet, liminalitet, transkulturalitet och individuella, politiska och kulturella identiteter. I kursen används den koloniala erfarenheten som en samhällelig, historisk och global företeelse som ligger i centrum av litteratur från de ovannämnda länder och regioner. I kursen analyseras hur denna litteratur har behandlat våld, frihet, kollektivt och individuellt trauma, nostalgi, och definitioner av nationella identiteter. Studenterna bekantar sig med några av de sätt med vilka denna litteratur har undersökt komplexiteten i den koloniala erfarenheten och speglar samtida frågor relaterade till uppluckringen av nationella gränslinjer i en alltmer globaliserad tidsålder. De blir också medvetna om den kritiska diskussion som förts bland forskare kring dessa litterära texter de senaste decennierna.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TR9
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 högskolepoäng i engelska, varav 30 högskolepoäng på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Kurskod:
EN3062