Kurstillfälle

Religionsvetenskap I

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera religionsvetenskapen som vetenskaplig disciplin och därvid visa baskunskaper om metodfrågor och metodproblem inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner
  • visa insikter i och redogöra för grundläggande kunskaper om religiösa traditioner i historisk och samtida kontext, samt om teorier och principer inom etiken
  • inom givna teoretiska ramar förstå och analysera religiösa traditioner och etiska frågeställningar, och i samband med detta reflektera över ämnesdidaktikens vad- och varförfrågor
  • visa grundläggande medvetenhet om värdekonflikter som innefattar religiösa dimensioner, och visa en begynnande förmåga att utveckla ett förhållningssätt till sådana
  • redovisa och inom givna ramar tillämpa aktuella teoretiska perspektiv, som genusperspektiv och ett mångkulturellt reflekterande synsätt
  • ur ett givet perspektiv göra en enklare analys av en framställning av ett material som behandlar religion, och en mindre analys av ett etiskt problem, och presentera dessa i skriftlig form på god vetenskaplig prosa
  • visa grundläggande färdigheter i argumentationsanalys och redovisa detta i uppsatsform
  • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig.

 


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TRE
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK1066

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0