Kurstillfälle

Livsåskådningar, människosyn och världsbilder


Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna:

  • visa insikter i centrala definitioner och innebörder inom människosyns- och livsåskådningsteorier
  • visa kunskaper om centrala definitioner och grundläggande teorier inom miljöetik.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmåga att:

  • på ett grundläggande sätt tillämpa centrala frågeställningar inom människosyns- och livsåskådningsteorier
  • göra egna analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt frågeställningar genom tillämpning av miljöetisk teoribildning samt argumentera systematiskt för och emot miljöetiska ställningstaganden.

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TRK
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK1037

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0