Kurstillfälle

Religionsvetenskap III: Etik

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • visa förtrogenhet med och kunna kommunicera kunskaper om de etiskt relevanta aspekterna av något av etikens tillämpningsområden
 • visa fördjupade kunskaper om etisk teori
 • visa insikt i och förmåga att jämföra, tillämpa, integrera och värdera olika etiska perspektiv, teorier och metoder i relation till relevanta problem
 • utifrån ett bestämt syfte och adekvata frågeställningar gällande teman om etik identifiera, värdera och samla in relevant källmaterial
 • visa förmåga att identifiera, formulera och vetenskapligt bearbeta konstruktiva lösningsförslag på problemområden inom etik samt kommunicera detta i tal och skrift
 • planera och inom givna tidsramar genomföra en begränsad vetenskaplig undersökning och presentera denna i uppsatsform
 • artikulera konstruktiv kritik på texter samt förhålla sig till kritik och vetenskapligt bearbeta sina egna texter utifrån relevant kritik
 • visa insikt om etikens relevans och roll i samhället
 • reflektera över och visa ett mångsidigt och nyanserat förhållningssätt för såväl olika ställningstagande inom etisk teori, som olika etiska ställningstaganden inom religiösa och kulturella traditioner
 • reflektera över den egna kunskapsprocessen, vilket bland annat avser att identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas

  I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig. 
 • visa medvetenhet om potentiella forskningsetiska problem, och förmåga att förebygga dessa

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TRN
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Religionsvetenskap II, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK2023

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0