Kurstillfälle

Energiprojekt

Kursen behandlar energieffektivisering av byggnader i allmänhet och tillämpningen i kallt klimat i synnerhet. I starten av kursen görs studiebesök till ett hus där studenten hämtar in information för att göra en energideklaration. Studenten gör sedan simuleringar i olika steg på detta hus med olika energiberäkningsprogram. Studenten får enskilt utvärdera en energibesparande åtgärd och beräkna husets specifika energianvändning och primärenergianvändning. Resultaten presenteras sedan muntligt för klassen med stöd i poster. Det hålls seminarium om vilka konsekvenser energieffektivisering kan ge på ekonomi, inomhusklimat och globalt klimat ur ett livscykelperspektiv. Efter kursen ska de studerande kunna omsätta kunskapen om byggnaden som energisystem i förhållande till brukarnas krav för att kritiskt kunna argumentera för möjligheter och problem med energieffektiva byggnadskoncept som exempelvis “Nära Noll-Energihus“ (NNE) och “Passivhus“.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2TRX
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2016 - v5, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Energiteknik 5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Installationsteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Byggprojekt stora byggnader, 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
Hållbar utveckling, 5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Projektmetodik 5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY2022