Kurstillfälle

Förskolechefers pedagogiska ledarskap

Det övergripande målet är att den studerande ska utveckla kunskap om styrning och ledning för att kunna utöva ett pedagogiskt ledarskap i en mål- och resultatstyrd förskola.

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna visa:

  • kunskap om styrdokumentens krav på förskolechefen som pedagogisk ledare samt vad som kännetecknar ett gott pedagogiskt ledarskap och en god verksamhetsutveckling i förskolan enligt forskning och beprövad erfarenhet
  • kunskap om förskolans formella och informella styrning och ledning samt dess konsekvenser för förskolechefens ledarskap
  • förmåga att med ett kritiskt förhållningssätt systematiskt och kontinuerligt följa upp, planera och utvärdera förskolans verksamhet
  • förmåga att leda arbetsprocesser där barns utveckling och lärande analyseras i förhållande till verksamhetens innehåll och därefter i samverkan med personalen kunna föreslå åtgärder för verksamhetsutveckling
  • förmåga att utveckla samverkansformer och kunskapsutbyte mellan förskollärare, barnskötare och övrig personal samt aktivt bedöma och stödja deras förmåga att utmana och stimulera barns utveckling och lärande
  • kunskap om IT som ett medel i det pedagogiska ledarskapet för att utveckla förskolans verksamhet.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2TRZ
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v36, 2016 - v14, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PE2018

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
4