Kurstillfälle

Ledarskap och teamarbete

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupade kunskaper om organisation, ledarskap och teamarbete samt sjuksköterskans roll som ledare i hälso- och sjukvården.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • problematisera om vårdorganisation, arbetsmiljö, lagar och förordningar samt deras betydelse för säker vård och omsorg,
  • reflektera över betydelsen av sjuksköterskans ledarskap för omvårdnadskvalitet och god arbetsmiljö,
  • redogöra för organisation och sjuksköterskans roll vid särskilda händelser och katastrofer,
  • kritiskt diskutera ledarskaps- och organisationsteorier samt gruppdynamiska skeenden,
  • kritiskt diskutera ledarskapets betydelse för förbättringsarbete och evidensbaserad vård.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TSH
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Anatomi och fysiologi II 7,5 högskolepoäng, Människans grundläggande omvårdnadsbehov 7,5 högskolepoäng, Mikrobiologi och farmakologi 7,5 högskolepoäng och Människa, hälsa och samhälle 7,5 högskolepoäng samt moment motsvarande minst 15 högskolepoäng från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I 30 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ2024

Ansök