Kurstillfälle

Politiska system i jämförande perspektiv

Kursen behandlar olika sätt att organisera politiska system, hur stater fungerar samt hur stater kan jämföras med varandra. En genomgång sker av begrepp, teoribildning och olika tolkningsmetoder för politiska system. Centrala teman som behandlas är politiska institutioner, olika typer av demokratiska och icke-demokratiska system, demokratiseringsprocesser och politisk kultur. En viktig del av kursen är att presentera översiktliga analyser av politiska system i olika stater och diskutera förutsättningar för demokrati och auktoritärt styre i olika delar av världen.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TT5
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v13, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
40
Kursansvarig:
Kurskod:
SK1056

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
3