Kurstillfälle

Internationella relationer och globalisering

Kursen introducerar de stora teoretiska skolbildningarna såsom realism, liberalism, marxism och socialkonstruktivism. De teoretiska perspektiven används för att analysera internationella händelser i fallstudier. Kursen behandlar strukturer och aktörer i internationell politik med speciellt fokus på stat och internationella organisationer. Vidare presenterar kursen grundläggande dimensioner av globalisering och de olika globaliseringsvågorna.

Undervisning och examination sker helt på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar och/eller föreläsningar i realtid (via Connect eller Videochat) samt lärarledda obligatoriska seminarier och skriftliga uppgifter (individuellt eller i grupp). Man använder lärplattformen Fronter för kursinformation, inlämningar och olika online-aktiviteter.

För den lärarledda undervisningen används således distansverktyget Connect som ger möjlighet till träffar i virtuella klassrum. För att delta i dessa behövs headset, webbkamera och tillgång till bredband.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TT8
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Studieplatser:
40
Kursansvarig:
Kurskod:
SK1057

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
3