Kurstillfälle

Internationell säkerhet

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om olika sätt att förstå och använda säkerhetsbegreppet, både avseende dess militära och icke-militära användning samt hur det används applicerat på nya typer av modern krigföring;
  • identifiera och kritiskt granska traditionella och icke-traditionella säkerhetshot på basis av olika teoretiska skolbildningar inom ramen för internationella säkerhetsstudier;
  • visa fördjupad kunskap om olika aktörer och deras roller i olika internationella säkerhetskontexter samt kritiskt granska hur dessa aktörers olika roller har utvecklats över tid.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TTA
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 22,5 högskolepoäng på grundnivå i internationella relationer, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
SK1065