Kurstillfälle

Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning internationella relationer

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera grundläggande metodologiska problem och perspektiv inom forskningsområdet internationella relationer;
  • visa grundläggande förmåga att söka och värdera samhällsvetenskapligt källmaterial med relevans för internationella relationer;
  • visa grundläggande kunskap och förståelse i kvantitativ och kvalitativ metod.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TTB
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 22,5 högskolepoäng på grundnivå i internationella relationer, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SK1066