Kurstillfälle

Examensarbete för högskoleexamen i internationella relationer

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • söka, samla och värdera information och politiskt källmaterial inom disciplinen internationella relationer;
  • visa grundläggande färdighet i vetenskapligt skrivande och saklig argumentation;
  • med ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt författa en uppsats inom forskningsområdet internationella relationer och försvara denna genom saklig argumentation;
  • visa specifika kunskaper om en problemställning inom forskningsområdet internationella relationer;
  • visa en grundläggande förmåga att genomföra en systematisk, kritisk och konstruktiv granskning av ett vetenskapligt arbete.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TTC
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 45 högskolepoäng på grundnivå inom internationella relationer, varav Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning internationella relationer, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
SK1067