Kurstillfälle

Utrikespolitisk analys

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • uppvisa kunskap om utrikespolitikens förutsättningar och praktik i relationen mellan olika stater och aktörer i det internationella systemet, likväl som olika teoretiska perspektiv på utrikespolitiskt beslutsfattande;
  • visa hur olika teoretiska perspektiv på utrikespolitiska policyval och utrikespolitiskt beslutsfattande kan användas för att förstå internationella händelser och staters ageranden;
  • identifiera och analysera några av de centrala utmaningar som beslutsfattare ställs inför när de försöker hantera internationella kriser och politiska dilemman.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TTD
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 22,5 högskolepoäng på grundnivå i internationella relationer, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
SK1064

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
3