Kurstillfälle

Afrikanska studier: Islam och islamiska samhällen i Afrika

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupad kunskap om olika islamiska riktningars förhållanden till varandra och i förhållande till omgivande samhällen i Afrika
  • visa fördjupade kunskaper om relevant teoribildning om islams roller i historia och samhälle i Afrika
  • förmåga att självständigt och kritiskt tolka och analysera processer, mekanismer och strategier som är verksamma i olika former av islam i Afrika
  • förmedla relevanta teorier och kunskaper inom ämnesområdet.

 

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TTE
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Den studerande skall ha filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskap. Dispens beviljas från kravet på svenska B från gymnasieskolan.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK3016