Kurstillfälle

EU som global aktör

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • förstå samt problematisera grunddragen i EU:s aktörskapacitet specifikt avseende EU:s utrikes- och säkerhetspolitik samt utvidgningsfrågor
  • förstå samt problematisera hur EU använder sig av soft power och normer såsom demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstaten för att påverka externa stater till EU
  • förstå och problematisera aktörsbegreppet i relation till strukturbegreppet
  • förstå och problematisera hur EU interagerar med andra stora aktörer såsom USA, Ryssland och Kina samt hur EU samspelar med Europarådet, FN, NATO och OSSE i utrikes- och säkerhetspolitiken.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TTN
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom statsvetenskap eller internationella relationer, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SK1050

Ansök