Kurstillfälle

Samhällsvetenskapliga metoder I - inriktning statsvetenskap

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera grundläggande statsvetenskapliga problem och frågeställningar;
  • visa grundläggande förmåga att söka och värdera samhällsvetenskapligt källmaterial med relevans för statsvetenskap;
  • visa grundläggande kunskap och förståelse i kvantitativ och kvalitativ metod.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TTU
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 22,5 hp på grundnivå inom statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SK1061

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
3