Kurstillfälle

Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • söka, samla och värdera information och politiskt källmaterial inom det statsvetenskapliga området;
  • visa grundläggande färdighet i vetenskapligt skrivande;
  • med ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt författa en uppsats inom statsvetenskap samt försvara denna genom saklig argumentation;
  • visa specifika kunskaper om en problemställning inom statsvetenskap;
  • visa en grundläggande förmåga att genomföra en systematisk, kritisk och konstruktiv granskning av ett vetenskapligt arbete.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TTY
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 45 hp på grundnivå inom Statsvetenskap varav Samhällsvetenskapliga metoder I, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SK1063

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
3