Kurstillfälle

Examensarbete i byggteknik för högskoleingenjörsexamen

Kursen utgörs främst av ett självständigt arbete som kan utföras enskilt eller i par, företrädesvis i nära samverkan med näringslivet. Utförs arbetet i par ska det framgå i rapportens förord vilken del som respektive författare bidragit med. Arbetet ska bygga på kunskaper som förvärvats under utbildningen och vara av tydlig relevans för utbildningens inriktning.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2TUF
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 120 hp inom byggingenjörsprogrammet avklarat.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BY2016