Kurstillfälle

Examensarbete för kandidatexamen i statsvetenskap

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap och förståelse inom en fördjupad del av huvudområdet statsvetenskap, inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, samt orientering om relevanta och aktuella forskningsfrågor,
  • visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en statsvetenskaplig problemställning,
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa ett statsvetenskapligt problem samt att genomföra uppgiften inom givna tidsramar,
  • visa förmåga att i dialog med andra både muntligt och skriftligt redogöra sakligt för problemställning, metodisk uppläggning och resultat av en mindre undersökning,
  • visa förmåga att inom ramen för undersökningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TUN
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 135 högskolepoäng på grundnivå varav 60 högskolepoäng inom huvudområdet Statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SK2016

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
4