Kurstillfälle

Medicinsk baskurs - Anatomi och fysiologi

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva humana cellers grundläggande funktioner och hur celler samverkar i olika typer av vävnader,
  • översiktligt beskriva anatomin hos kroppens organ och organsystem,
  • beskriva funktionen hos och samverkan mellan kroppens organ och organsystem under normala fysiologiska förhållanden,
  • beskriva hur förändringar i fysiologiska förhållanden påverkar celler, vävnader, organ, organsystem och hela organismen.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TUU
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v4, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Studieplatser:
15
Kursansvarig:
Kurskod:
MC1076

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1