Kurstillfälle

Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre

Det övergripande målet är att studenten ska kunna bedriva ett hälsofrämjande och preventivt arbete bland vuxna och äldre i befolkningen samt kunna analysera och hantera komplexa situationer inom omvårdnad utifrån ett professionellt förhållningssätt. Studenten ska vidare utveckla sitt hälso- och omvårdnadsarbete utifrån evidens och beprövad erfarenhet i samverkan med andra yrkesgrupper och i enlighet med gällande författningar.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TV2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Evidensbaserad vård och ledarskap 7,5 hp och Folkhälsa och folkhälsoarbete 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kurskod:
VÅ3098

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
5
Obligatoriska online träffar:
2

Ansök