Kurstillfälle

Sociologi II för socionomer

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillämpa sig bredare och delvis fördjupade kunskaper om och förståelse för begrepp, teorier och metoder i sociologi, samt för hur dessa sammanhänger med varandra och kan användas för att förstå det moderna samhället. Under kursen ska den studerande även utveckla sina färdigheter i att analysera olika samhällsfenomen, samt sin förmåga att tillämpa vetenskapliga begrepp och teorier för att förstå hur olika problem på individ-, grupp- och samhällsnivå uppstår och samverkar med varandra. Målet är att den studerande därigenom skall utveckla sin förståelse av betydelsen av att sätta in individuella problem i ett större samhälleligt sammanhang samt kunna reflektera över konsekvenserna av detta för det sociala arbetet.

Kursen består av fyra olika delkurser. Den första delkursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om och förståelse för det moderna samhällets maktdimensioner, samt dessas betydelse för det sociala arbetet. Den andra delkursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om och förståelse för konformitet och avvikelse ur ett sociologiskt perspektiv. Den tredje delkursen syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper om och färdigheter i kvantitativ sociologisk metod och analys. Den fjärde delkursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper om och färdigheter i att utföra en självständig sociologisk undersökning av ett fenomen eller problem som rör det sociala arbetets praktik eller teori.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TV5
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 15 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Sociologi I, 30 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
55
Kursansvarig:
Kurskod:
SO1039

Ansök