Kurstillfälle

Afrikanska studier: Mänskliga rättigheter och demokrati i Afrika söder om Sahara

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
· visa djupa kunskaper i förhållandet mellan mänskliga rättigheter, religioner och lokala traditioner i Afrika söder om Sahara, samt förmåga att förmedla dessa kunskaper till personer och grupper
· kritiskt och självständigt analysera teorier om mänskliga rättigheter och demokrati och deras relevans för olika samhällen i Afrika söder om Sahara
· formulera och diskutera möjliga utvecklingsscenarier inom området mänskliga rättigheter och demokrati i några kontexter söder om Sahara
· visa respekt för olika kulturella och religiösa traditioner, när dessa relateras till frågor om mänskliga rättigheter
· utvärdera den egna kunskapsprocessen.

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TVL
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
För att bli antagen till kursen skall studenten ha minst en filosofie kandidatexamen eller motsvarande på 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK3015

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
5
Obligatoriska online träffar:
0