Kurstillfälle

Från mytiska bävrar till religiösa schimpanser: djur, etik och religion

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa specialiserade teoretiska kunskaper om delar av aktuell forskning inom humaniora om relationen mellan människor och andra djur, och särskilt religionsvetenskapliga aspekter
  • visa förtrogenhet med de komplexa processer och spänningar som är verksamma i förhållandet mellan människor och andra djur i fråga om identitet, etik, och religiösa och andra föreställningar
  • visa sofistikerad teoretisk medvetenhet och metodologisk färdighet om etiska frågor som rör människans förhållande till andra djur
  • kritiskt värdera teori, metod och resultat inom studier av människors förhållande till andra djur, såväl inom etiken som annan humaniora
  • delta i en ömsesidigt lyhörd och akademisk diskussion om människors förhållande till andra djur, och där också kunna uttrycka konstruktiv och systematisk kritik mot andras inlägg, såväl i text som muntligt
  • genom utvärdering och reflektion visa förståelse för den egna lärandeprocessen

 

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TVM
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Religionsvetenskap III, grundnivå 2, minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK3039

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0