Kurstillfälle

Examensarbete, magisterexamen i religionsvetenskap

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och formulera en religionsvetenskaplig problemställning,
  • utifrån identifierad problemställning självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och värdera empiriskt material samt egna och andras forskningsresultat,
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund,
  • med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett konstruktivt sätt,
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TVN
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet religionsvetenskap (90 hp), samt 30 hp i religionsvetenskap på avancerad nivå inklusive kursen Religionsvetenskaplig vetenskapshistoria, teori och metod, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK3036

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0