Kurstillfälle

Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I

Efter avslutad kurs ska den studerande på ett fördjupat sätt kunna

  • analysera personcentrerad omvårdnad och värdighet i äldrevård utifrån aktuell forskning
  • analysera betydelsen av åldersförändringar för individens fysiska, psykiska och sociala situation
  • tillämpa personcentrerad omvårdnad vid fysiska och psykiska ohälsotillstånd samt i livets slutskede
  • tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt i äldrevården visa kunskaper i farmakologi och tillämpa en säker läkemedelshantering
  • genomföra planering av förbättringsarbete i teamsamverkan och kritiskt reflektera över sjuksköterskans ansvar i sådant arbete
  • analysera etiska problem i äldrevården utifrån etiska teorier.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TWC
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Sjuksköterska yrkesverksam minst tolv mån heltid
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3094

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
4
Obligatoriska online träffar:
20

Ansök