Kurstillfälle

Matematik för mikrodataanalys

Kursen innehåller matematik som ger förberedelser för vidare studier inom statistik och mikrodataanalys.
Kursen behandlar följande ämnen:
Mängdlära, supremum och infimum, gränsvärden och kontinuitet, derivata, konvexa och inversa funktioner, medelvärdessatsen, Taylor´s formel, maxima och minima, talföljder och serier, Riemann-integraler, generaliserade Riemann-integraler, kontinuerliga funktioner i flera dimensioner samt derivering av dessa, Riemann-integraler för funktioner i flera dimensioner.

Övrig information

The course is web-based, mandatory meeting referred examination at the University of Dalarna. To write the exam at another location is possible.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TX5
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Sammantaget minst 30 hp inom ett eller flera av följande ämnen; statistik, matematik, datavetenskap eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
25
Kursansvarig:
Kurskod:
ST2004

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0