Kurstillfälle

Historia IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper om förintelseforskningen och nya perspektiv inom denna, samt problem och frågor inom fältet för så kallat historiebruk. I den avslutande delkursen skriver den studerande ett i förhållande till examensarbete 1 ytterligare utvecklat, självständigt, vetenskapligt arbete och vidareutvecklar ytterligare sina färdigheter vad gäller detta.

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TXA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Historia III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 högskolepoäng grundnivå 2, varav 22,5 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
HI3020

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
15