Kurstillfälle

Förnybar elgenerering

Kursen behandlar teoretiska grunder, anläggningar och del/hjälpsystem för kraftgenerering ur vanligt förekommande förnybara energikällor samt deras roll i energisystem i stort, främst i Sverige men också internationellt.

Grundläggande fysikaliska principer för elproduktion från vind- våg- vatten- och solkraft gås igenom.

Dynamisk genereringsteknik med huvudsaklig tillämpning mot vatten-, vind- och vågkraft tas upp, liksom projektering och produktionsförutsättningar.

Vidare behandlas solcellssystem, deras uppbyggnad av olika celltyper och driftkarakteristik som konsekvens av kraftelektroniska system och produktionsmässiga förutsättningar vid anslutning till elnät respektive principer för hur delsystem eller mikrosystem kan utformas för att tillgodose elbehovet i olika exempel som enskilda hushåll, byar, näringar, industriell produktion mm.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2TXB
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Mekanik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Termodynamik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG2008