Kurstillfälle

Franska, Språkdidaktik II

Kursens övergripande mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument med fokus på franska samt att de förbereder sig för sin framtida yrkesprofession som språklärare. I detta ingår att koppla gymnasieskolans styrdokument och teorier om prov och bedömning till språkundervisningen. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar förmåga att reflektera över det egna lärandet.
Kursen består av obligatoriska seminarier vid bestämda tider och för nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.
För mer information, kontakta Mattias Aronsson, mar@du.se


Poäng:
6 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TXE
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Franska, Språkdidaktik I, 6 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
FR1076

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8