Kurstillfälle

Franska: Grundläggande kurs II

Kursen omfattar textläsning, arbete med uttal och ordförråd, hörövningar och varierade muntliga och skriftliga övningar. Basfärdigheter i fransk grammatik tillämpas i grammatiska analyser och i kontrastiva övningar. Kursen introducerar studenterna till olika frankofona länders kultur och samhälle. Studenterna avslutar kursen med en självbedömning av sin språkinlärning utifrån språkinlärningsstrategier. Kursen innefattar obligatoriska seminarier på bestämda tider, online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en fristående webbkamera. Välkommen!
Lägg märke till att det krävs en extern webbkamera inför online tentamen enligt de interna reglerna som gäller vid Högskolan Dalarna.
För mer information: kontakta Charlotte Lindgren, cld@du.se.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TXM
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Franska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Franska: Grundläggande kurs I, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
40
Kursansvarig:
Kurskod:
FR1075

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
15