Kurstillfälle

Franska: fokus litteratur

Kursen vänder sig till studenter som vill fördjupa sina kunskaper i fransk litteraturvetenskap, särskilt den litteraturen utanför Frankrike, den franska poetiken och den litterära kritiken. Kursernas övergripande syfte är att studenten fördjupar såväl sina kunskaper i franska och sin teoretiska medvetenhet inom franskämnets olika delar som förmågan att kritiskt och självständigt välja innehåll i undervisningen, samt att tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat.
Alla seminarier är online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TY2
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
60 högskolepoäng i franska, inklusive kurserna Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 högskolepoäng, Franska: Franskspråkig litteratur II : Fram till 1900, 7,5 högskolepoäng, och Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet
Studieplatser:
15
Kursansvarig:
Kurskod:
FR2030

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
17