Kurstillfälle

Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa på fördjupad kunskap inom något av de områden som förekommer inom Afrikanska studier, inbegripet fördjupade metod- och teorikunskaper inom området såväl som insikter i det valda områdets aktuella forskningsfrågor
  • visa förmåga att utveckla en problemställning och utifrån denna självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • genomföra en självständig vetenskaplig studie med krav på relevant och aktuell forskningsanknytning, tydlig metod- och teorianknytning samt argumentation som vilar på kvalificerade analyser inom givna tidsramar
  • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat samt för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser med högt ställda krav på kommunikationsförmåga
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TYH
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen, 8 hp, Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring, 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen, 9 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering, 1 hp och Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen, 1 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AS3005

Ansök