Kurstillfälle

Afrikanska studier: Internationell hälsa med fokus på nutrition i ett genus- och ekonomiskt perspektiv

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • diskutera och visa förståelse för utvecklingen av den internationella hälsan med en syntetisering av olika faktorer som nutrition, svält, fattigdom, sociala förändringar samt ekonomisk utveckling
  • problematisera och analysera litteraturen om familje- och samhällsförändringar relaterat till genus och ekonomiska förhållanden i ett afrikanskt utvecklingsperspektiv
  • redovisa och värdera olika strategier och förhållningssätt som kan förbättra det globala folkhälsoläget och utjämna fördelningen av materiella förutsättningar för en positiv hälso- och nutritionsutveckling
  • skriftligen argumentera för åtgärder för att främja internationell hälsa och nutrition i ett genus- och ekonomiskt perspektiv.

Poäng:
7 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TYJ
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AS3006

Ansök