Kurstillfälle

Afrikanska studier: Examensarbete för masterexamen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa på fördjupad kunskap inom något av de områden som förekommer inom Afrikanska studier, inbegripet fördjupade och avancerade metod- och teorikunskaper inom området såväl som mycket goda insikter i det valda områdets aktuella forskningsfrågor
  • visa förmåga att utifrån en problemställning med hög grad av självständighet söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • med högt ställda krav på självständighet, och inom givna tidsramar genomföra en omfattande vetenskaplig studie som bygger på relevant och aktuell forskningsanknytning, tydlig metod- och teorianknytning samt argumentation som vilar på kvalificerade analyser
  • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat samt för den kunskap och argumentation som ligger till grund för dessa slutsatser med högt ställda krav på kommunikationsförmåga
  • diskutera de egna resultatens förtjänster och begränsade räckvidd i förhållande till forskningsläge och vidare vetenskaplig debatt
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden i form av konstruktiv respons.

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TYQ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
83 hp inom huvudområdet Afrikanska studier, inklusive kurserna Afrikanska studier: Examensarbete för magisterexamen 15 högskolepoäng, Afrikanska studier: Teori och metod 16 högskolepoäng och Afrikanska studier: Aktuella utmaningar inom Afrikanska studier 7 högskolepoäng, eller motsvarande kunska
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AS4004

Ansök