Kurstillfälle

Audiovisuellt berättande

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om tongivande inslag i det audiovisuella berättandets historia
  • visa förmåga att hantera verktyg för inspelning och bearbetning av audiovisuella berättelser
  • visa kunskap om principer för audiovisuellt berättande
  • visa förmåga att arbeta, och genomföra produktioner, i grupp
  • i skrift visa förmåga att reflektera över etiska aspekter relaterade till audiovisuellt berättande.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TYR
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
15 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
LP1070

Ansök