Kurstillfälle

Audiovisuell gestaltning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en audiovisuell produktion inom en bestämd tidsram
  • formulera egna lärandemål inför produktionsuppgiften och utifrån dessa utvärdera sitt lärande
  • bedöma egna och andras audiovisuella produktioner i fråga om målgruppsanpassning, arbetsprocess samt teknisk och gestaltande utformning.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TYS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
LP1069

Ansök