Kurstillfälle

Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att identifiera och formulera ett forskningsproblem inom området Ljud- och musikproduktion och därmed visa goda insikter i ämnet
  • visa teoretisk och metodologisk förmåga i forskningsarbetet
  • på ett välstrukturerat sätt redovisa arbetet i skrift, i form av en vetenskaplig uppsats
  • på ett välstrukturerat sätt framföra granskning av och reflektion över andra studenters vetenskapliga uppsatser, samt försvara sitt eget arbete.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TYU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
30 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
LP1065

Ansök