Kurstillfälle

Lärande i flerspråkiga sammanhang

Inom kursen belyses olika teorier om språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga sammanhang samt interkulturellt lärande. I denna kurs behandlas centrala didaktiska teorier om hur andraspråksutveckling kan stödjas genom undervisning samt olika arbetssätt som är relevanta för undervisning i Svenska som andraspråk. Inom kursens ram behandlas relationer mellan utveckling av språk och lärande i undervisningssammanhang, med fokus på klassrums- och skolnivå. Olika sätt att organisera undervisning för elever som ännu inte uppnått den språkliga nivå som krävs för undervisningen i olika ämnen diskuteras i relation till de effekter detta kan få. Dessutom ingår i kursen olika sätt att arbeta språkstödjande i olika ämnen samt olika sätt att stödja inlärares utveckling av svenska som andraspråk utifrån gällande styrdokument. Inom kursens ram genomför den studerande en mindre fältstudie i ett sammanhang där andraspråksundervisning bedrivs.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TZ3
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SS1068

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5