Kurstillfälle

Skriftspråksutveckling och flerspråkighet

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande villkor för skriftspråksutveckling på flera språk, såväl för vuxna som för barn och ungdomar
  • visa förståelse för villkor för skriftspråksutveckling hos vuxna och ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att lära sig läsa och skriva
  • visa kännedom om vad som kännetecknar avancerade strategier för läsande och skrivande
  • visa grundläggande kunskaper vad gäller svenska skriftspråket i ett kontrastivt perspektiv
  • visa kännedom om möjligheter för skriftspråksutveckling som digitala medier erbjuder
  • tillägna sig och reflektera över en forskningstext inom litteracitetsområdet
  • skriva en reflekterande rapport enligt vedertagna akademiska normer
  • diskutera vilken didaktisk betydelse skönlitteratur och film kan ha i andraspråksundervisningen

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TZ5
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 2 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på aktuellt språk, steg 3.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Ingår i kurspaket:
Kurskod:
SS1089

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5