Kurstillfälle

Svenska som andraspråk III - examensarbete för kandidatexamen

Inom denna kurs genomför den studerande ett självständigt examensarbete inom ämnesområdet andraspråksforskning som redovisas skriftligt samt diskuteras i en uppsatsventilering. I delkursen ingår också att den studerande opponerar på en uppsats samt försvarar sin egen.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TZ6
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
150 hp inom humaniora och/eller samhällsvetenskap vari minst 60 hp inom svenska som andraspråk ska ingå, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SS2007

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
2

Ansök