Kurstillfälle

Franska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

Kursens övergripande mål är att den studerande ytterligare fördjupar såväl sina kunskaper i franska och sin teoretiska medvetenhet inom franskämnets olika delar som förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, analysera och systematisera egna och andras forskningsresultat av betydelse för den kommande yrkesutövningen som ämneslärare i franska.
Kursen kan bestå av obligatoriska seminarier på bestämda tider, online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera. För mer information, kontakta Mattias Aronsson mar@du.se

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TZH
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Franska II med didaktisk inriktning, 30 hp, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 hp, Utveckling och lärande i gymnasieskolan (inklusive 7,5 hp VFU), 15 hp, och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
15
Kursansvarig:
Kurskod:
FR2026

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
26