Kurstillfälle

Franska: Grundläggande kurs II B

Kursen omfattar enkel textläsning, arbete med uttal och ordförråd, hörövningar och varierade muntliga och skriftliga övningar. Grammatikstudier ingår för att utveckla förmågan att behärska språkets struktur samt att genomföra grundläggande kontrastiv analys.Kursen innefattar obligatoriska seminarier på bestämda tider, online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en fristående webbkamera. Välkommen! Lägg märke till att det krävs en extern webbkamera inför online tentamen enligt de interna reglerna som gäller vid Högskolan Dalarna.
För mer information: kontakta Charlotte Lindgren, cld@du.se

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TZJ
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Franska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Franska: Grundläggande kurs II A, 7,5 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
25
Kursansvarig:
Kurskod:
FR1082

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8