Kurstillfälle

Att handleda lärarstuderande - kurs för verksamhetsförlagda lärarutbildare

Kursen syftar till att skapa en god beredskap för att fullgöra uppgiften som verksamhetsförlagd lärarutbildare vid Högskolan Dalarna.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

  • redogöra för lärarutbildningens innehåll, mål och bakomliggande idéer samt relatera till tidigare utbildningar
  • förklara konstruktionen av lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna och diskutera den verksamhetsförlagda utbildningen i relation till den utbildningsvetenskapliga kärnan
  • redogöra för olika teorier om handledning och bedömning samt redovisa en egen strategi för uppdraget som verksamhetsförlagd lärarutbildare
  • söka och diskutera relevanta vetenskapliga texter inom sitt verksamhetsområde

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U2K
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Lärarexamen
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
PG2042