Kurstillfälle

Vetenskaplig teori och metod i Audiovisuella studier

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förståelse för det audiovisuella områdets mångvetenskapliga grund
  • visa fördjupade metodkunskaper inom det audiovisuella området
  • analysera behovet av relevant teori och metod i relation till ett eget valt problemområde
  • visa insikt i forsknings- och produktionsetik.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U2P
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Audiovisuella studier: Kunskapsproduktion och gestaltning, 15 hp avancerad nivå eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
AU3005

Ansök