Kurstillfälle

Magisterexamensarbete i Audiovisuella studier

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt identifiera, formulera frågeställningar och med adekvata undersökningsmetoder för audiovisuella studier genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
  • visa fördjupade kunskaper inom vissa delar inom audiovisuella studier i form av en audiovisuell gestaltning samt skriftlig och muntlig redovisning
  • visa den insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete och fördjupad metodkunskap inom audiovisuella studier som fordras för att arbeta med kvalificerad medieproduktionsverksamhet
  • visa förmåga att inom området medieproduktion och audiovisuella studier göra bedömningar av egna och andras audiovisuella gestaltningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, etiska aspekter
  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete inom audiovisuella studier.

Poäng:
22,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U2Q
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
30 hp inom magisterprogrammet Audiovisuella studier, inklusive kursen Audiovisuella produktionsprocesser, 15 hp avancerad nivå.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AU3001

Ansök