Kurstillfälle

Introduktion till produktion av rörlig bild

Studenten skall efter genomförd kurs:

  • uppvisa förmåga att hantera videokameran som produktionsverktyg och klippa icke-linjärt
  • kunna urskilja grundläggande principer om digital media, filhantering och kamerateknologi
  • kunna beskriva bildens berättarfunktion
  • kunna relatera bildkomposition, bildanalys och perception till gestaltning i bild
  • kunna redogöra för kunskaper om ljudinspelning och ljudläggning till rörlig bild
  • kunna redogöra för ljussättningens grunder och visa en förmåga att göra egna enklare ljussättningar.

    Vidare skall den studerande ha utvecklat sin personliga och professionella kompetens genom att:
  • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • visa förmåga att samarbeta med studenter och lärare.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U2R
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ1067

Ansök