Kurstillfälle

Kvalificerat filmmanusprojekt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • på professionell nivå självständigt initiera, presentera, planera och genomföra ett manus för film
  • utveckla ett filmmanus utifrån en föreskriven arbetsprocess
  • urskilja och tillämpa branschmässiga format och genrer och de krav som ställs på dramaturgi och visuell gestaltning
  • värdera sitt projekt utifrån kunskaper om målgrupp, distribution och finansiering
  • värdera sina egna förutsättningar och möjligheter att genomföra projektet och kunna relatera dessa kompetenser till samarbetsparter och en yrkespraktik
  • skriftligen reflektera över sin arbetsprocess, projektets utfall samt relatera detta till medieproduktionens villkor idag
  • värdera etiska aspekter av arbetsprocessen, samt berättelsens innehåll respektive gestaltning.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U2V
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
127,5 hp, varav 97,5 hp inom Bildproduktion, inklusive kursen Bildproduktion: Teori och metod, 7,5 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2039

Ansök