Kurstillfälle

Tillämpad filmdesign 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och motivera användningen av grafiska designprinciper och designprinciper för visuella instruktioner
  • redogöra för grundläggande teorier inom informationsdesign
  • redogöra för grunderna i projektplanering för kollaborativt filmskapande
  • uppvisa förmåga att hantera specifika funktioner hos efterbearbetningsverktyg för ljud och rörlig bild
  • tillämpa relevanta konceptualiseringstekniker för instruktionsfilm, reklamfilm och informationsfilm
  • tillämpa relevant kommunikativ strategi för korta filmberättelser i formen av reklamfilm, instruktionsfilm och informationsfilm
  • genomföra analyser av och diskutera filmdesign utifrån syfte och form
  • kunna reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • visa samarbetsförmåga.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U2W
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Det cinematiska språket: Mise-en-scène, 15 högskolepoäng grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ1089

Ansök